Articles

Eng

Market report - 27 November 2019

This terribly difficult year is over.
Since the huge fall in returns we experienced during October, November and December last year we expected a drop in returns and this gave us nightmares. The 12 month returns first need to roll off the bad months for the good returns will show. We were very happy when the returns actually kept moving upwards.
Read more

Afr

Markverslag - 27 November 2019

Die jaar lê op sy rug. Die uitdagings van die jaar gelukkig ook.
Sedert die groot insinking wat ons beleggingsopbrengste gedurende Oktober, November en Desember verlede jaar beleef het het ons die ergste verwag. Ons het tewens eers ‘n opswaai in die nuwe jaar voorsien.
Lees meer

Eng

Market report - 22 September 2019

What does a portfolio manager do?
He/she constantly looks for growth options for you his/her client. The portfolio may be a growth, value, momentum or an income portfolio. Every portfolio has a different approach and a very strict mandate. The managers are part of a team consisting of researchers and traders.
During the process the only concern is growth with as little drawdowns as possible.
Read more

Afr

Markverslag - 22 September 2019

Wat presies doen n portefeulje bestuurder?
Hy/sy is permanent besig om groei potensiaal vir ons beleggings te soek. Sy portefeulje mag ‘n groei, ‘n momentum, ‘n waarde of ‘n inkomste portefeulje wees. Elke portefeulje het ‘n ander benadering wat met ‘n streng mandaat beheer word. Die bestuurder is deel van ‘n span wat bestaan uit navorsers en aankopers.
Lees meer

Eng

Market report - 27 June 2019

Good news received from the president during the recent SONA has paved the way for better returns to follow. The All Share Index immediately started an upwards trend. This is what many a portfolio manager has forecasted the past 6 months. This is what was referred to in the previous Market Update.
If we look at the actual returns the past 6 months the figures do not look so bad.
Read more

Afr

Markverslag - 27 Junie 2019

Die Staatsrede het op vele terreine positiewe groei moontlikhede aangedui.
Die Alle Aandele Indeks het onmiddelik positief reageer en die vooruitskattings van die portefeulje bestuurders begin waarmaak. Sien die vorige Markverslag as verwysing.
Werklike syfers het dit ook begin aandui. Ons ou staatmaker Coronation Balanced Plus wys ons 0% opbrengs op sy 12 maande opbrengs koers.
Lees meer

Eng

Market report - 28 March 2019

What ghost is chasing you in the first half of this year? Election ghost, load shedding ghost, emigration ghost or self-made ghosts?
In reality, the All Share Index is volatile. The exchange rate graph looks like an a-rhythmic heart rate. What can we expect?
Read more

Afr

Markverslag - 28 Maart 2019

Die spoke dreig om ons aan te val in die eerste helfte van die jaar! Verkiesing spoke, beurtkrag spoke emmigrasie spoke en goed-wat-ons-self-uitdink spoke?
Wat gebeur in die werklikheid? Die beurs beur voort en skommel nogal woes. Die wisselkoers grafiek lyk soos ‘n versteurde hartritme. Hoe en waar laat al die nuus ons?
Lees meer

Eng

Market report - 1 February 2019

2019 starts with a fresh outlook! The all share index leapt to above 54000 points. The exchange rate is ok… The Reserve Bank opted to keep the interest rates the same.
The business index shows that trust is slowly returning to the sector. The one thing that needs to happen is that Business trust their ability to make money in their own businesses again. It seems like the coming elections do not have that great an effect…
Read more

Afr

Markverslag - 1 Februarie 2019

2019 het met ‘n vars vooruitsig begin. Die alle aandele indeks het tot bo 54000 punte gespring en bly taamlik lank daar. Die rand/dollar wisselkoers is nogal vervelig. Die Reserwe bank hou sy rentekoers onveranderd.Die sake indeks wys tog tekens van herstel in vertroue. Die een ding wat sal help, is wanneer die Sakesektor weer hulle vermoeë sal vertrou om in hulle eie besighede geld te maak.
Dit lyk tog of die verkiesing nie so ‘n groot effek het nie…
Lees meer

Contact us

Office Manager: Anna Hattingh
Email: admin@johannmeyer.co.za
Phone: 012 653 6577
Fax: 012 653 6577

Location

Wierde park
0149

© 2017 Johann Meyer
Financial Adviser CC.
An Authorised Financial
Services Provider (FSP) 10648